PER QUÈ, ANGIE?

Per què, Angie: anàlisi, creació i difusió d'un llibre il·lustrat és el meu Treball de Recerca de Batxillerat. Prinicplament ha consistit en fer una anàlisi previa de recerca sobre els llibres il·lustrats i els seus tipus i, potseriorment, crear el meu propi llibre il·lustrat a partir d'una història ambientada en la Segona Guerra Mundial a Amsterdam, la qual la vaig esriure a 4t d'ESO i l'he recuperada per fer aquest treball.

Tota la informació de Per què, Angie: anàlisi, creació i difusió d'un llibre il·lustrat es troba en la següent pàgina web:

https://www.perqueangie.cat